Vertrouwelijkheidsverklaring

In navolging van de vernieuwde Europese wet van 25 mei 2018 betreffende bescherming van de persoonlijke gegevens (GDPR) verklaart ChessLooks Lier het volgende:

De verzamelde gegevens van onze leden zijnde: naam en voornaam, geboortedatum en plaats, volledig adres, emailadres, rijksregisternummer, telefoongegevens en nationaliteit worden verzameld ten einde onze competities reglementair te kunnen laten doorgaan.

Deze gegevens worden ook doorgegeven aan de officiƫle schaakinstanties alsmede aan de daarmee verbonden verzekeringen. De betrokken instanties zijn: Kon. Belgische Schaakbond, Vlaamse schaakfederatie en Schaakliga Antwerpen en de gemeente Lier voor het bekomen van subsidies.

Wij kunnen uw gegevens gebruiken om contact met u op te nemen als onderdeel van onze competities zoals bijvb. wijziging van locatie, tegenstrevers, aanvangsuur, enz. Alle vermelde organisaties zijn eveneens gebonden deze gegevens niet aan derden door te geven.

Dit betekent o.a.

  • Dat wij de gegevens met zorg behandelen en alles in het werk stellen dat deze niet openbaar worden gemaakt.
  • Niet delen met derden, tenzij (zoals aangegeven) met partners waarvoor dit noodzakelijk is.
  • De gegevens niet langer worden bewaard dan nodig.
  • Dat elk lid inzagerecht heeft van haar / zijn gegevens.
  • Dat elk lid rectificatierecht heeft van haar / zijn gegevens.
  • Dat elk lid te allen tijde haar / zijn gegevens kan laten verwijderen.