Blokkeren

Blokkeren is het afsluiten van een veld, lijn of diagonaal zodat een (vijandelijk) stuk in zijn beweging wordt beperkt. Bij blokkeren wordt een vluchtveld of vluchtroute voor een bepaald stuk afgesloten.

Lokken

Wanneer een stuk weggelokt kan worden naar een veld waar het onder vuur zal komen te liggen (meestal door een offer gelokt) spreken we van lokken.

Onderbreken

Naast slaan, wegjagen en lokken is onderbreken de vierde manier van uitschakelen van de verdediging. Naast de aanvaller en de verdediger is er een derde stuk, het stuk dat onderbreekt waardoor uiteindelijk het aangevallen stuk kan genomen worden.

Magneet

Het kan voorkomen dat ondanks een groot overwicht aan materiaal in een aanval de tegenstander met de Koning kan ontsnappen. De uitdaging is de Koning vast te houden en alsdan mat te zetten.

Aftrekaanval

Bij de aftrekaanval maken we gebruik van een batterij, zonder batterij geen aftrekaanval. Als er geen batterij aanwezig is, kunnen we er een maken door het staartstuk of het kopstuk op de juiste plaatst te zetten.

Staartstuk neerzetten:

Kopstuk neerzetten:

Wit vecht tegen twee ver opgerukte vrijpionnen.